Om DrillPro fransk – nivå 1

Brukernavn
Passord

Om DrillPro fransk – nivå 1

Øvelsene er laget av Hanne Christensen.

DrillPro fransk – nivå 1 inneholder 186 øvelser innenfor emneområdene grammatikk, rettskriving, uttale og vokabular. Øvelsene er tilpasset læreplanen i fremmedspråk nivå 1. Formålet med øvelsene er at eleven skal få strukturert trening i vanlige ord og uttrykk på fransk, med særlig vekt på rettskriving og uttale. Øvelsene egner seg godt til spesialisert øving på de enkelte områdene av det franske språket.

Øvelsene er laget med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Innhold:

Kategori Tema Antall øvelser
Grammatikk 116
Adjektiv 16
Adverb 18
Eiendomsord 3
Preposisjoner 6
Pronomen 13
Substantiv 13
Verb 21
Spørreord 3
Setningsledd 5
Tallord 8
Artikler 10
Rettskriving 7
Aksenter 4
Problemord 1
Sammentrekninger 1
Tegnsetting 1
Uttale 35
Lydene 29
Sammentrekninger 2
Problemord 4
Vokabular 28
Faste uttrykk 3
Vokabular etter tema 25
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern